Värderingsdata använder cookies för att ge besökarna tillgång till olika funktioner på webbplatsen samt för att följa upp webbplatsens besökstrafik. Med hjälp av insamlade data kan vi förbättra webbplatsen.

Läs mer här

 

Automatiserad fastighetsvärdering

Värderingsdata AVM är en tjänst som används av banker och aktörer i finansbranschen för riskminimering samt effektivisering av annars kostsamma bolåneprocesser.

Användaren får ett bedömt marknadsvärde på en bostad samt jämförbara försäljningar och bostadens värdeutveckling över tid. Värderingen innehåller förutom ett bedömt marknadsvärde även en indikation på den statistiska tillförlitligheten, en så kallad osäkerhetsfaktor.

Värderingsdata AVM bygger på en databas med transaktioner i realtid vilket betyder att snabba marknadsförändringar fångas omedelbart av värderingsmodellen.
Ett komplett verktyg för information om småhus- och bostadsrättsmarknaden

När Värderingsdata AVM används i ett större bestånd, tex. en fastighetsportfölj, ger verktyget förutom ett bedömt marknadsvärde för respektive bostad i portföljen en osäkerhetsfaktor som beskriver den statistiska tillförlitligheten.

För bevakning av bostädernas marknadsvärden kan uppdatering av portföljen levereras kvartalsvis.

 

Värderingsdatas värderingsmodell är godkänd av European AVM Alliance

Värderingsdata är Sveriges enda representant i European AVM Alliance (EAA) som är en sammanslutning av europeiska leverantörer av statistiska värderingsmodeller (AVM) och finns representerade i Nederländerna, England, Norge, Tyskland, Sverige, Italien och Spanien.

EAA följer utvecklingen av EU-regler och arbetar för att skapa en Europeisk standard för användning av statistiska värderingsmodeller vilket skapar trygghet för investerare vid köp av säkerställda obligationer.

 

Kontaktuppgifter

Värderingsdata
Norra Torggatan 1
434 30 Kungsbacka

Telefon +46 300 735 70
Fax +46 300 735 71
E-post info@varderingsdata.se


Våra tjänster

Privatbostäder
Statistik och detaljerad information om småhus och bostadsrätter.

Läs mer här

Bank
Automatiserade värderingsmodeller för bank och finansmarknaden.

Läs mer här

Kommersiella fastigheter
Analys och värdering av kommersiella fastigheter.

Läs mer här


 


Jag vill veta mer!

Fyll i dina uppgifter så kommer Mathias kontakta dig.

Mathias Olofsson

Mathias Olofsson

E-post

* Genom att skicka din förfrågan godkänner du att Värderingsdata i Kungsbacka AB, 556544-8874, behandlar de personuppgifter du lämnar till Värderingsdatas kundservice för att kunna hantera ditt ärende. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Värderingsdatas kundservice. Värderingsdata kommer på eget eller på ditt initiativ rätta felaktiga uppgifter.

 

Ansvarig utgivare: Christian Fjordskär © 2023 Värderingsdata i Kungsbacka AB.