Bolagstrans Dator.

Artikel | 2023-09-20

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Bolagstrans Dator.

Artikel | 2023-09-20

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer

Ledning och organisation

Ledningsgrupp

Styrelse

Mikael L SVV Värderingsdata Styrelse.

Mikael Lundström Styrelseordförande

010-603 86 00

info@svefa.se

Stockholm

Gustav Kallen.

Gustav Källén Styrelseledamot

gustav.kallen@archus.se

Broviken Gruppen Medarbetare Jesper Wigelius Svvit.

Jesper Wigelius Styrelseledamot

jesper.wigelius@broviken.se